ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตรายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตรายการจับกระแสนโยบายสุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562