รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ชื่อผู้แต่ง: 
เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2558
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ; การประเมินการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ; การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ; ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่