ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที ในการจัดประชุมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที ในการจัดประชุมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562