ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประจำปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562