ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ในโครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 มกราคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2561