ทศพละของชุมชนเข้มแข็ง ระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกัน ระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรพลังบวก

ทศพละของชุมชนเข้มแข็ง   ระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานการเกษตรพลังบวก
(Farm – Based Community Economy Plus)
ชื่อผู้แต่ง: 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ชุมชนเข้มแข็ง ; ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาใน 10 มิติ ; 10 มิติ ; พลัง 10 (ทศพละ) ; ทศพละ ; ทศพละของชุมชนเข้มแข็ง ; ระบบเศรษฐกิจภูมิคุ้มกัน ; นายแพทย์ประเวศ วะสี