ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อเสนอการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย สมรรถนะ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อเสนอการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย สมรรถนะ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 ธันวาคม 2561
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2561