ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มช่องสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต Streaming สำหรับใช้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มช่องสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ต Streaming สำหรับใช้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2561