สังคมสูงวัย

 

     แล้วคุณล่ะคิดอย่างไร ... เพื่อ "สังคมสูงวัย"
  * กดที่รูปภาพเพื่อทำแบบสอบถาม


 
โพลล์คนเลือกตั้งอยากให้ทุกพรรคใส่ใจนโยบายรองรับสังคมสูงวัย