ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คพร้อมจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ The triangle that moves the mountain : nine years of Thailand’s National Health Assembly (2008-2016) เป็นภาษาไทย เรื่อง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา:9 ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คพร้อมจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ The triangle that moves the mountain : nine years of Thailand’s National Health Assembly (2008-2016) เป็นภาษาไทย เรื่อง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา : 9 ปี สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย (พ.ศ.2551-2559) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2561