ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2561