การให้ความยินยอมในการรับบริการสาธารณสุขและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา8

ชื่อผู้แต่ง: 
แสวง บุญเฉลิมวิภาสบรรณาธิการ; ไพศาล ลิ้มสถิตย์บรรณาธิการ
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2554
คำค้น: 
สุขภาพแห่งชาติ, บริการทางการแพทย์, บริการสาธารณสุข,