ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบัญชีงบการเงิน โครงการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 12 เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบัญชีงบการเงิน โครงการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 12 เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: