ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็น ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็น ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: