ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: