ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริหารระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: