ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบลงทะเบียนงานประชุม “เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบลงทะเบียนงานประชุม “เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: