ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท) 
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: