ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ไฟล์เอกสารแนบ: 
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: