ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลระยะครึ่งแผนงานหลัก สช. รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลระยะครึ่งแผนงานหลัก สช. รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: