ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ปี: 
2561
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: