ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ สช. ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ สช. ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561