ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ กระบวนการนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานทางปัญญาภาคเหนือ 4PW-NORTH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดรูปเล่มและพิมพ์หนังสือ กระบวนการนโยบายสาธารณะบนพื้นฐานทางปัญญาภาคเหนือ 4PW-NORTH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561