แนวทางกระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

<div>
แนวทางกระบวนการหาฉันทามติในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556<br />
&nbsp;</div>
 
<div>
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ<br />
&nbsp;</div>