รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์องค์ความรู้และสถานการณ์ขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะ


รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์องค์ความรู้และสถานการณ์ขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะประเด็นสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเปราะบาง
 

ผู้แต่ง : มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7743
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
รายงานฉบับสมบูรณ์ การสังเคราะห์องค์ความรู้และสถานการณ์ขับเคลื่อนนโยบานสาธารณะ