ย้อนรอยปฏิรูป : บันทึกความคิดและอุดมการณ์ของคนทำงานในขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ

ผู้แต่ง : ปิยนาถ วรศิริ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2729 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
ปิยนาถ วรศิริ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ระบบสุขภาพ, ย้อนรอยปฏิรูป,ปฏิรูปสุขภาพ