ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ “หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ “หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561