ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการ สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง