การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7692
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
พ.ร.บ.สุขภาพ, การพัฒนา, ความยั่งยืน