สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 10 การประชุมวิชาการประจำปี 2561