รายงานโครงการประเมินผลภายในกระบวนการสมัชชาสุขภาพเชิงระบบ ปี 2548

ผู้แต่ง : ขนิษฐา นันทบุตร
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2167 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/1387.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ