สถานการณ์การสร้างสุขภาพและข้อเสนอการสนับสนุนประชาคมสร้างสุขภาพ

ผู้แต่ง : อำพล จินดาวัฒนะ และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2175 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b1455.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
อำพล จินดาวัฒนะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
พ.ร.บ.สุขภาพ, สร้างสุข, ประชาคม