พลังประชาชนกับการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ผู้แต่ง : กิติชัย รัตนะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2172 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/b1433.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ