บทวิเคราะห์เบื้องต้น สิทธิประชาชนและการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : สมพร เพ็งค่ำ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2202 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b1646.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ