รายงานการประเมินผลสมัชชาสุขภาพจังหวัด ปี พ.ศ. 2547

ผู้แต่ง : วิลาวัณย์ เสนารัตน์ และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2162 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/1320.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
วิลาวัณย์ เสนารัตน์
คำค้น: 
รายงาน, ประเมินผล, สมัชชาสุขภาพจังหวัด