รายงานการประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ผู้แต่ง : วิลาวัณย์ เสนารัตน์
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2166 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/1369.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ