ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561