สุทรรศนะต่อ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง : ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา และ สุภกาญจน์ สว่างศรี
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2154 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b1210.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ