ผลึกแห่งการเรียนรู้ 4 ปี สมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2544 - 2547

ผู้แต่ง : สายศิริ ด่านวัฒนะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2149 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/1201.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ