ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561