ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบที่บ้านคำสร้างไชย

ผู้แต่ง : สดใส สร่างโศก และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2609 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/7789.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ