ปาฐกถาพิเศษสุนทรพจน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง :นิติธร ธนธัญญา และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2586 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b7421.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ