รายงานสถานการณ์สุขภาพ ตามตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ตัวชี้วัดสุขภาพรายจังหวัด

ผู้แต่ง : พินิจ ฟ้าอำนวยผล
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2726 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/10234.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ตัวชี้วัด, สถานการณ์สุขภาพ