สูจิบัตร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2600 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/7728.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ