สูจิบัตร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2646 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b8827.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ