(ร่าง) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรปต่อการเข้าถึงยา

ผู้แต่ง : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2628  และ   http://www.sem100library.in.th/medias/8423.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง: 
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
คำค้น: 
mou, อาเซียน, ยุโรป