การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้แต่ง : เดโช ไชยทัพ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2757 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b10857.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ