คู่มือสำรวจสมุนไพรป่าแม่ถอด บ.แม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2630 และ    http://www.sem100library.in.th/medias/8425.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ