(ร่าง) ความมั่นคงทางอาหารกับพลังงานถ่านหิน : ความขัดแย้งบนพื้นที่เกษตรกรรมและวิถึชุมชนกคนลุ่มน้ำคลองท่าลาด

ผู้แต่ง : ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2575 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/6809.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ