ปาฐกถาพิเศษสุนทรพจน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 : รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ

ผู้แต่ง : นิรชา อัศวธีรากุล และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2638 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b8670.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ